Mia Willemsen
Notaris te Retie

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Meester Jean-Paul Van Ussel